Re-engineering & digitalizacja
usług oferowanych
w Informacji Turystycznej

Tematyka kursu

Re-engineering polega na gruntownej transformacji procesów w przedsiębiorstwie usługowym w celu zoptymalizowania wskaźników efektywnościowych i jakościowych w ramach świadczonych usług. W ramach przedstawienia metod re-engineering’u omawiana będzie m.in. digitalizacjia procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, elektronicznych metod komunikacji oraz aplikacji internetowych, metodyka LEAN Management / LEAN Thinking oraz LEAN Software Development.

Cele i korzyści kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania cyfrową transformacją mikroprzedsiębiorstwa poprzez umiejętność stosowania metod z zakresu re-engineering’u oraz digitalizacji, jak również zdobycie umiejętności skutecznego stosowania różnorodnych narzędzi cyfrowych, wykorzystywania elektronicznych kanałów komunikacji z Klientem oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań takich jak aplikacje internetowe.

Dzięki podziałowi kursu na część teoretyczną oraz warsztatową uczestnicy szkolenia nabędą nie tylko umiejętność zarządzania transformacją procesów i usług ale będą również aktywnie tworzyć aplikację internetową, która będzie następnie użytkowana przez uczestników w ich codziennej pracy zawodowej.

Dodatkowo po ukończeniu kursu uczestnicy uświadomią sobie korzyści z przeprowadzenia cyfrowej transformacji w ich organizacji, która przy dzisiejszych wyzwaniach jest najistotniejszym warunkiem dalszego rozwoju i utrzymania się mikroprzedsiębiorstwa na rynku.

Prowadzący

Eksperci GAIDU – praktycy z tematyki obejmującej kurs.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie przekazanej podczas kursów wiedzy kładziemy szczególny nacisk. Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, materiały szkoleniowe, praktyczne przykłady stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz certyfikaty ukończenia kursu.

KONTAKT

Potrzebujesz szkolenia - zgłoś się do nas