Wizualizacja danych w raportach oraz prezentacjach multimedialnych

Tematyka kursu

Wizualizacja danych to przedstawienie skomplikowanych, często nieczytelnych dla laika, raportów liczbowych w postaci graficznej. Tematyką kursu jest poznanie narzędzi i technik wizualizacji danych oraz nabranie umiejętności wybrania odpowiedniego sposobu przedstawienia skomplikowanych, złożonych treści, tak by były one zrozumiałe dla odbiorcy.

Kurs kierowany jest do wszystkich osób, pracujących z raportami liczbowymi oraz informacjami, które należy przedstawić dla końcowego odbiorcy w sposób prosty i czytelny.

Cele i korzyści kursu

Celem kursu jest po pierwsze poznanie narzędzi i technik skutecznej wizualizacji danych, niezależnie od tego czy są to dane liczbowe, czy chęć pokazania informacji w sposób czytelny i zrozumiały. Po drugie celem kursu jest nabranie umiejętności wybrania odpowiedniego narzędzia czy techniki wizualizacji danych, gdyż zastosowanie np. nieodpowiedniego rodzaju wykresu może jeszcze bardziej skomplikować przekaz, a nie uprościć. Kolejnym celem kursu jest pokazanie błędów jakie popełniane są podczas tworzenia wizualizacji danych – użycie nieodpowiedniego rodzaju wykresu, zmiana skali czy użycie zbyt dużej ilości kolorów.

Dzięki przeplataniu części teoretycznych kursu oraz praktycznych ćwiczeń i warsztatów, uczestnicy nabędą nie tylko wiedzę na temat narzędzi i technik wizualizacji danych, ale również umiejętność ich prawidłowego dobierania w zależności od rodzaju posiadanych danych.

Prowadzący

Eksperci akademii GAIDU – praktycy z tematyki obejmującej kurs.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie przekazanej podczas kursów wiedzy kładziemy szczególny nacisk. Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, materiały szkoleniowe, praktyczne przykłady stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz certyfikaty ukończenia kursu.

KONTAKT

Potrzebujesz szkolenia - zgłoś się do nas