Zarządzanie projektami w ramach Hybrydowej Promocji Produktu Turystycznego

Tematyka kursu

Stworzenie i skuteczne promowanie Produktu Turystycznego jest złożonym procesem i wymaga szczególnych umiejętności, w tym przede wszystkim zarządzania skomplikowanymi projektami. Pracownicy podmiotów działających w zakresie promocji turystki oraz obsługi ruchu turystycznego powinni podnosić swoje kompetencje w tym obszarze, aby nadążyć za zmianami, które mają miejsce  w otaczającej rzeczywistości.

Cele i korzyści kursu

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami w ramach Hybrydowej Promocji Produktu Turystycznego.

Uczestnicy kursu nabędą  umiejętności stosowania metod i narzędzi z zakresu zarządzania projektami, jak również skutecznego stosowania różnorodnych narzędzi cyfrowych, wykorzystywania elektronicznych kanałów komunikacji oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja.

Dzięki przeplataniu części teoretycznych kursu oraz praktycznych ćwiczeń i warsztatów, uczestnicy nabędą nie tylko umiejętność zarządzania projektami ale będą również aktywnie tworzyć nowy Produkt Turystyczny z zastosowaniem m.in. aplikacji mobilnej, która będzie następnie użytkowana przez uczestników w ich codziennej pracy zawodowej.

Prowadzący

Eksperci akademii GAIDU – praktycy z tematyki obejmującej kurs.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie przekazanej podczas kursów wiedzy kładziemy szczególny nacisk. Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, materiały szkoleniowe, praktyczne przykłady stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz certyfikaty ukończenia kursu.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy :

 1. Będzie potrafił opisać zagadnienia z zakresu zarządzania złożonymi projektami
  z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych i sztucznej inteligencji.
 2. Będzie umiał wykorzystać wiedzę na temat narzędzi informatycznych, takich jak Microsoft (Office) 365, ClickUp, Canva, Adobe Ilustrator & Photoshop, Chat GPT-4, Microsoft Power BI – w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy.
 3. Będzie rozumiał możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi informatycznych oraz sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów i zarządzania projektami.

W zakresie umiejętności :

 1. Będzie posiadał umiejętności praktyczne związane z obsługą wybranych narzędzi informatycznych, takich jak Microsoft (Office) 365, ClickUp, Canva, Adobe Ilustrator & Photoshop, Chat GPT-4, Microsoft Power BI.
 2. Będzie potrafił zastosować wybrane narzędzia informatyczne oraz wykorzystać sztuczną inteligencję do bieżących potrzeb i projektów, implementując je efektywnie i zgodnie z opracowaną strategią.
 3. Będzie umiał efektywnie stosować wybrane metody zarządzania projektami, a także dostosowywać Plan Projektu w sytuacjach wymagających takich interwencji.

W zakresie kompetencji społecznych :

 1. Będzie umiał współpracować z pozostałymi członkami zespołu, korzystając
  z wybranych narzędzi informatycznych oraz sztucznej inteligencji w celu usprawnienia komunikacji i realizacji wspólnych projektów.
 2. Będzie potrafił dzielić się wiedzą na temat wybranych narzędzi informatycznych oraz sztucznej inteligencji z innymi pracownikami organizacji, umożliwiając im również efektywne wykorzystanie tych technologii.
 3. Będzie umiał podejmować decyzje związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem etycznych aspektów ich stosowania i wpływu na otoczenie organizacji.

KONTAKT

Potrzebujesz szkolenia - zgłoś się do nas