Prowadzenie interaktywnego obiektu muzealnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Tematyka kursu Coraz częściej obiekty muzealne zaczynają stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne, po to, by przyciągnąć większą liczbę odwiedzających i edukować ich poprzez atrakcyjną formę przekazu. Dzięki wykorzystaniu  nowoczesnych technologii (m.in. AI, hologramy, interaktywne infokioski), wizyta w muzeum nie musi kojarzyć się z nudą, ale może kreować niezapomniane oraz inspirujące wspomnienia. Co więcej, pozwala na automatyzację […]

Wizualizacja danych w raportach oraz prezentacjach multimedialnych

Tematyka kursu Wizualizacja danych to przedstawienie skomplikowanych, często nieczytelnych dla laika, raportów liczbowych w postaci graficznej. Tematyką kursu jest poznanie narzędzi i technik wizualizacji danych oraz nabranie umiejętności wybrania odpowiedniego sposobu przedstawienia skomplikowanych, złożonych treści, tak by były one zrozumiałe dla odbiorcy. Kurs kierowany jest do wszystkich osób, pracujących z raportami liczbowymi oraz informacjami, które […]

Zarządzanie projektami w ramach Hybrydowej Promocji Produktu Turystycznego

Tematyka kursu Stworzenie i skuteczne promowanie Produktu Turystycznego jest złożonym procesem i wymaga szczególnych umiejętności, w tym przede wszystkim zarządzania skomplikowanymi projektami. Pracownicy podmiotów działających w zakresie promocji turystki oraz obsługi ruchu turystycznego powinni podnosić swoje kompetencje w tym obszarze, aby nadążyć za zmianami, które mają miejsce  w otaczającej rzeczywistości. Cele i korzyści kursu Celem […]

Re-engineering & digitalizacja
usług oferowanych
w Informacji Turystycznej

Tematyka kursu Re-engineering polega na gruntownej transformacji procesów w przedsiębiorstwie usługowym w celu zoptymalizowania wskaźników efektywnościowych i jakościowych w ramach świadczonych usług. W ramach przedstawienia metod re-engineering’u omawiana będzie m.in. digitalizacjia procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, elektronicznych metod komunikacji oraz aplikacji internetowych, metodyka LEAN Management / LEAN Thinking oraz LEAN Software Development. Cele i […]